Niepewność ekonomiczna: oto jak reagują konsumenci

Zawirowania gospodarcze związane z pandemią COVID-19 przybierają na sile. CMO nie mogą po prostu odkurzyć swoich podręczników recesji z poprzednich lat i oczekiwać, że zrozumieją – nie mówiąc już o obsłudze – dzisiejszych klientów: wyjątkowa kombinacja napięć społecznych, ekonomicznych i politycznych w tym momencie wpłynie na to, kiedy, gdzie i dlaczego konsumenci są skłonni otworzyć ich portfele. Forrester’s Consumer Energy Index and Retail Pulse Survey z czerwca 2022 r., najnowsza fala danych w naszym ciągłym wielometodowym śledzeniu postaw i zachowań konsumentów, ujawnia, że ​​konsumenci w USA:

  • Rozdarty między chęcią wiary w powrót do zdrowia po pandemii a stawieniem czoła narastającym obawom. Od 2020 r. konsumenci desperacko próbują przywrócić poczucie normalności, a zniesienie nakazów dotyczących dystansu społecznego i masek obiecuje, że stanie się to rzeczywistością. Ale niszczycielska wojna, masowe strzelaniny i kontrowersyjne przełomowe orzeczenia Sądu Najwyższego zaszokowały konsumentów z powrotem w stan strachu i chaosu. Pragnienie konsumentów, by uwierzyć w odbicie pandemii, zderza się z obawami o utrzymujące się kryzysy i sprawia, że ​​konsumenci walczą z niepewnością: pod koniec czerwca konsumenci w USA byli podzieleni 50-50 co do tego, czy mają się bać wzrostu obecnych wariantów koronawirusa i czy wierzą, że poradzą sobie z gospodarczymi skutkami pandemii.
  • Przygotowanie do recesji, chociaż rzeczywista zmiana zachowania różni się w zależności od wieku i dochodów. Skrajna niepewność pogłębia spadek gospodarczy. Według badania konsumentów przeprowadzonego przez University of Michigan, nastroje konsumentów w USA spadły do ​​rekordowo niskiego poziomu, a niepewność konsumentów co do długookresowej inflacji osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat. Z danych firmy Forrester wynika, że ​​młodsi konsumenci są mniej wrażliwi na skutki finansowe i mniej na nie przygotowani niż ich starsi koledzy: 40% dorosłych konsumentów z pokolenia Z uważa, że ​​obawy przed recesją są znacznie przesadzone, w porównaniu z 24% z pokolenia X. tylko 35% konsumentów z pokolenia Z jest pewnych, jak zarządzać finansami w okresie spowolnienia gospodarczego, w porównaniu z 49% z pokolenia X. Ponadto konsumenci o wyższych dochodach są mniej wrażliwi na ceny niż grupy o niższych dochodach: dziś konsumenci z gospodarstwem domowym dochód w wysokości 150 000 USD lub wyższy częściej twierdzą, że dobra materialne uszczęśliwiają, rzadziej zauważają niedawny wzrost cen,
  • Gotowi wycofać się z wydatków uznaniowych w pierwszej kolejności, jednocześnie zaopatrując się w niezbędne rzeczy. Średnio czterech na dziesięciu konsumentów przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy wyda mniej na podróże rekreacyjne, kosmetyki i karnety fitness w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Ponieważ tempo prac remontowych spowodowanych pandemią wygasa , 38% konsumentów również spodziewa się ograniczenia wydatków w tej kategorii. W oczekiwaniu na ograniczenie wyjść do restauracji 25% konsumentów w USA jest gotowych zwiększyć wydatki na artykuły spożywcze.

Prawie połowa amerykańskich konsumentów twierdzi, że informacje o stanie gospodarki wpływają na to, co kupują. Trwające badania firmy Forrester mierzą sposób, w jaki postrzeganie, postawy i zachowania konsumentów zmieniają się wraz z ewolucją środowiska. Skontaktuj się ze mną poprzez zapytanie lub sesję doradczą, aby omówić stan konsumentów i co to oznacza dla przywództwa marketingowego.